Czym są regały paletowe?

regały paletowe

Mianem regałów paletowych określa się regały magazynowe przeznaczone do składowania ładunków umieszczonych na paletach. Ich głównym zadaniem jest maksymalizacja wykorzystania dostępnej przestrzeni w magazynie, a co za tym idzie – umożliwienie składowania możliwie jak największej ilości zapasów na określonej powierzchni magazynowej.
Na rynku dostępne jest kilkanaście różnych rodzajów regałów paletowych. Zalicza się do nich między innymi:

• Regały paletowe o zmiennej konfiguracji – palety z ładunkiem są tutaj składowane na poziomych belkach przymocowanych do pionowych słupów. Słupy są na stałe przymocowane do posadzki magazynu przy pomocy kotew, co powoduje, że podczas eksploatacji regał pozostaje nieruchomy. Zmienność konfiguracji polega tutaj na stosunkowo prostej możliwości zmiany wymiarów gniazda paletowego przez przewieszenie belek na inną wysokość albo wymianę na inną długość.

• Regały paletowe wjezdne oraz przejezdne – korytarze operacyjne wózka widłowego są tutaj równocześnie kanałami składowania – wózek razem z paletą wjeżdża w głąb konstrukcji regału. Regały wjezdne wykorzystuje się do składowania blokowego, gdzie nie ma dostępu do pojedynczej jednostki ładunkowej. W związku z tym, stosowane są one podczas składowania zapasów o małej liczbie pozycji asortymentowych oraz znaczącej ilości jednostek ładunkowych określonego asortymentu.

• Regały paletowe przepływowe – tego typu palety ładowane są na regał w strefie roboczej, a następnie – na rolkach, siłą grawitacji, przesuwają się w głąb regału, a następnie na przeciwległy jego koniec do strefy odbiorczej.

• Regały paletowe wsuwne – w tym przypadku każdy kanał składowania jest wyposażony w zespół wózków poruszających się w głąb regału na szynach. Ładowana paleta przesuwa na wózku znajdującą się za nią paletę o jedno miejsce w głąb kanału. Takie regały najczęściej służą jako magazyny buforowe w zakładach produkcyjnych.

• Regały paletowe przesuwne – rzędy regałów są tu umieszczone na szynach zainstalowanych na posadzce magazynu. By dostać się do żądanej jednostki paletowej, niezbędne jest przesunięcie całego bloku regałowego w celu utworzenia drogi manipulacyjnej ułatwiającej dostęp do ładunku. Tego typu regały instaluje się w miejscach, w których przechowuje się niewielkie ilości zróżnicowanych ładunków.

• Regały paletowe satelitarne – zasada ich działania jest zbliżona do funkcjonowania regałów wsuwnych, z tą różnicą, że palety z ładunkiem są transportowane tutaj przy pomocy sterowanego radiowo wózka z własnym napędem.

Bogaty wybór wysokiej jakości regałów paletowych znaleźć można na stronie firmy Log-System